Niestety zakup projektu typowego nie jest wystarczający do uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy. Konieczna jest adaptacja projektu, która obejmuje:

- projekt zagospodarowania działki (czyli usytuowanie budynku, zaznaczenie miejsc utwardzonych, tarasów, przyłączy do sieci , miejsca gromadzenia odpadów itp.)

- ewentualne zmiany w projekcie typowym, które dopuszcza projektant budynku (najczęściej spotykane zmiany to podwyższenie ścian poddasza, przesunięcia ścian, likwidacja czy dodanie okien, wydłużenie budynku)

- sprawdzenie projektu przez osoby uprawnione (architekta, konstruktora, projektantów instalacji wewnętrznych). Szczególnie ważne jest sprawdzenie konstrukcji, która powinna być dostosowana do warunków gruntowych, danej strefy klimatycznej czy też wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji.

Znajdziesz nas: Architekt Tychy, Projekt Tychy, DM-Projekt, usługi w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego wraz z nadzorem budowlanym.