PROJEKTY INDYWIDUALNE

Projekt indywidualny tworzony jest od podstaw i nie wymaga adaptacji. Wykonywany jest na podstawie:

- wytycznych inwestora

- miejscowego planu zagospodarowania terenu

- kształtu i wielkości działki

Kolejność prac:

1. projekt koncepcyjny z zarysem rzutów, przekroju oraz elewacji budynku oraz z usytuowaniem obiektu na działce

2. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji wystąpienie o warunki zabudowy

3. Wizualizacja obiektu po akceptacji koncepcji

4. Projekt budowlano-architektoniczny zawierający architekturę budynku, instalacje wewnętrzne, konstrukcję oraz projekt zagospodarowania terenu czyli wszystko to co niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wszystkie projekty rozbudowy, nadbudowy czy dobudowy należy traktować jako indywidualne. W typ przypadku konieczna jest inwentaryzacja budynku istniejącego.

Znajdziesz nas: Architekt Tychy, Projekt Tychy, DM-Projekt, usługi w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego wraz z nadzorem budowlanym.